DJELATNOST

POSLOVNO SAVJETOVANJE
 • Savjetovanje o pravno-organizacijskim oblicima malog gospodarstva
 • Stručna pomoć kod osnivanja subjekata i upisa promjena u registru (obrta, trgovačkog društva, zadruge, profitne ustanove)
 • Stručna pomoć u ishodovanju rješenja po posebnim propisima o minimalno-tehničkim uvjetima za djelatnosti trgovine, ugostiteljstva i turizma, licencije za djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta, te suglasnost za djelatnost građenja
 • Stručna pomoć poduzetniku u pokretanju poslovne aktivnosti
 • Informiranje poduzetnika o zakonskoj regulativi i pomoć u primjeni propisa
 • Upoznavanje poduzetnika s aktualnim programima u poticanju poduzetništva, te pomoć u pripremi natječajne dokumentacije
FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
 • Upravljanje financijama društva
 • Računovodstvo društva
 • Izrada ekonomsko-financijskih analiza poslovanja društva sa prijedlogom mjera
PREUSTROJ POSLOVANJA
 • Dijagnostika stanja poslovanja
 • Ispravljanje slabosti poslovanja
 • Izrada konkurentne i učinkovite strukture za buduće poslovanje
 • Upravljanje i vođenje društva
OBUKA PODUZETNIKA /TRENING
 • Poduzetnika početnika
 • Poduzetnika u fazi rasta i razvoja